Cursussen

Cursussen

Hieronder zie je de verschillende cursussen die de CursusBSO kan bieden. De meeste cursussen staan open voor kinderen van groep 3 t/m 8. Sommige cursussen zijn speciaal afgestemd op jongere of op wat oudere kinderen. Dat staat expliciet aangegeven door de vermelding 4- en 5-jarigen óf door vermelding van de minimale groep waar je kind in moet zitten.

De 4- en 5-jarigen nemen deel aan een speciaal op hen afgestemd breed creatief programma. Een 4-, 5-jarige start in principe altijd met 1 opvangdag. Zodra je kind op de CursusBSO zit, is er een mogelijkheid voor extra dagen en kan je kind in overleg vanaf 5,5 jaar doorstromen naar groep 3+ cursussen.
Bij de indeling proberen wij het leeftijdsverschil binnen de groep zo klein mogelijk te houden!

Cursussen vanaf 30 januari 2023

Het cursusaanbod hieronder is het aanbod van cursussen die in deze periode van 30 januari tot 8 juli 2023 gegeven gaan worden.
Nieuwe kinderen kunnen alleen nog aangemeld worden voor de cursussen waar nog plekken vrij zijn (daar waar mogelijk staat) en kunnen geplaatst worden als ook het vervoer van school op die dag geregeld kan worden.
Bij vragen of onduidelijkheden, mail of bel gerust even, wij leggen het graag verder uit.

*Let op: De tabel hieronder kan je opzij scrollen op mobiel en tablet als het nodig is.

Elk schooljaar wordt ingedeeld in 2 cursusperiodes van ongeveer 20 weken. De cursussen worden gegeven door vakdocenten aan groepjes van circa 10 kinderen. Elk half jaar kan je kind een andere cursus kiezen. Aan het eind van elke periode zijn er exposities en voorstellingen, zodat je kunt zien wat je kind geleerd of gemaakt heeft.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: