Cursussen

Cursussen

Hieronder zie je de verschillende cursussen die de CursusBSO kan bieden. De meeste cursussen staan open voor kinderen van groep 3 t/m 8. Sommige cursussen zijn speciaal afgestemd op jongere of op wat oudere kinderen. Dat staat expliciet aangegeven door de vermelding 4- en 5-jarigen óf door vermelding van de minimale groep waar je kind in moet zitten.

De 4- en 5-jarigen nemen deel aan een speciaal op hen afgestemd breed creatief programma. Een 4-, 5-jarige start in principe altijd met 1 opvangdag. Zodra je kind op de CursusBSO zit, is er een mogelijkheid voor extra dagen en kan je kind in overleg vanaf 5,5 jaar doorstromen naar groep 3+ cursussen.
Bij de indeling proberen wij het leeftijdsverschil binnen de groep zo klein mogelijk te houden!

Cursussen vanaf 29 januari tot aan de zomervakantie 2024

Het cursusaanbod hieronder is het aanbod van cursussen die in de periode van 29 januari tot 13 juli 2024 gegeven kunnen gaan worden.

Je kunt je kind nog aanmelden voor de cursussen waar mogelijk bij staat. Dit kan alleen telefonisch of per mail. Plaatsing is afhankelijk van de inschrijving op onze geïnteresseerdenlijst, leeftijd en groepssamenstelling en de mogelijkheid voor vervoer vanaf school.

Bij vragen of onduidelijkheden, mail of bel gerust even, wij leggen het graag verder uit.

*Let op: De tabel hieronder kan je opzij scrollen op mobiel en tablet als het nodig is. Zet je pagina van de computer op full screen!

Elk schooljaar wordt ingedeeld in 2 cursusperiodes van ongeveer 20 weken. De cursussen worden gegeven door vakdocenten aan groepjes van circa 10 kinderen. Elk half jaar kan je kind een andere cursus kiezen. Aan het eind van elke periode zijn er exposities en voorstellingen, zodat je kunt zien wat je kind geleerd of gemaakt heeft.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: