Cursussen

Cursussen

Hieronder zie je de verschillende cursussen die de CursusBSO kan bieden. De meeste cursussen staan open voor kinderen van groep 3 t/m 8. Sommige cursussen zijn speciaal afgestemd op jongere of wat oudere kinderen; dat staat expliciet aangegeven. Dit wordt aangegeven door de vermelding 4- en 5-jarigen óf door vermelding van de minimale groep waar je kind in moet zitten.

De 4- en 5-jarigen nemen deel aan een speciaal op hen afgestemd breed creatief programma. Een 4-, 5-jarige start in principe altijd met 1 opvangdag. Als je kind al op de CursusBSO zit, dan is er een mogelijkheid voor extra dagen en kan je kind in overleg vanaf 5,5 jaar doorstromen naar groep 3+ cursussen.
Bij de indeling proberen wij het leeftijdsverschil binnen de groep zo klein mogelijk te houden!

Cursussen vanaf 22 augustus 2022

Het cursusaanbod hieronder is het aanbod van cursussen die in deze periode van 22 augustus 2022 tot 27 januari 2023 gegeven worden. Helaas zitten al onze cursussen op dit moment vol. In de nieuwe periode vanaf 1 februari 2023 kunnen wij weer nieuwe kinderen plaatsen. Bij vragen of onduidelijkheden, mail of bel gerust even, wij leggen het graag verder uit.

*Let op: De tabel hieronder kan je opzij scrollen op mobiel en tablet als het nodig is.

Elk schooljaar wordt ingedeeld in 2 cursusperiodes van ongeveer 20 weken. De cursussen worden gegeven door vakdocenten aan groepjes van circa 10 kinderen. Elk half jaar kan je kind een andere cursus kiezen. Aan het eind van elke periode zijn er exposities en voorstellingen, zodat je kunt zien wat je kind geleerd of gemaakt heeft.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: