Ons concept

Hoe leg je ons concept snel en eenvoudig uit, dat is wel een uitdaging…

En aan de andere kant is het ook heel eenvoudig. Wij geven cursus aan de kinderen en verzorgen de opvang daaromheen?.

Elk kind volgt tussen 16.00 – 17.30 uur een zelfgekozen cursus in groepjes van circa 10 kinderen. Voor en na die tijd verzorgen wij de opvang op 4 verschillende locaties in Utrecht-Oost. Wij halen de kinderen lopend, fietsend of met (taxi-)busjes uit school, daar kunnen ze even vrij spelen. Om 15.30 uur gaan we in de cursusgroepen aan tafel en eten en drinken we wat. Daarna is er nog kort vrij spel binnen of buiten, zodat we rond 16 uur kunnen verzamelen en over de groepen verdelen.

De cursus die ze daarna volgen wordt bepaald aan de hand van 3 voorkeuren die elk kind voor aanvang van de nieuwe periode moet doorgeven. Op basis van deze voorkeuren plannen wij de cursussen en kinderen in en bepalen we  op welke locatie de cursus zal plaatsvinden.

Als we deze planning gemaakt hebben, dan blijft alles 20 weken nagenoeg hetzelfde. Dezelfde haler van school, dezelfde locatie, dezelfde docent en docententeam. (In een volgende periode kan wel weer alles anders zijn.) De eerste 3 weken hebben we een proefperiode. Als de cursus of cursusgroep echt niet passend blijkt te zijn, dan kunnen wij nog kleine wijzigingen aanbrengen en/of het e.e.a. schuiven. Soms stromen er ook nog extra kinderen later in.

Na de herfst- en meivakantie plaatsen we geen nieuwe kinderen meer, dan wordt er toegewerkt naar een einduitvoering, presentatie of expositie voor de ouders. Dit organiseren we op verschillende manieren aan het eind van elke periode.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: