Scholen

Cleophas (ma + do)

De Cleophas is van oorsprong een katholieke basisschool, maar staat open voor iedereen en zijn of haar geloof. De waarden creativiteit, respect, warmte en openheid staan voorop.

De Wissel

De Wissel is een christelijke basisschool. Ze bieden een duidelijke, bijbelgetrouwe identiteit met kwalitatief en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. In de kern liggen de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier.

Happy Kids School

Happy Kids School is een algemeen bijzondere school. Ze hebben een eigen onderwijsconcept en geven vernieuwend onderwijs aan nieuwsgierige en hoogbegaafde kinderen.

Jenaplanschool Oude Kerkstraat

Jenaplan Wittevrouwen is een Jenaplanschool. Kenmerkend voor Jenaplan onderwijs is dat meerdere leerjaren worden samengevoegd in een stamgroep. Kinderen leren met en van elkaar. Daarbij is ieder kind uniek. Jenaplan biedt de ruimte om deze verschillen te omarmen, erbij aan te sluiten en deze in te zetten.

Jenaplanschool
Poortstraat

Jenaplan Wittevrouwen is een Jenaplanschool. Kenmerkend voor Jenaplanonderwijs is dat meerdere leerjaren worden samengevoegd in een stamgroep. Kinderen leren met en van elkaar. Daarbij is ieder kind uniek. Jenaplan biedt de ruimte om deze verschillen te omarmen, erbij aan te sluiten en deze in te zetten.

Kathedrale
Koorschool

De Kathedrale Koorschool is een kleinschalige basisschool. Muziek is net als rekenen en taal een hoofdvak, en loopt als rode draad door hun lesprogramma heen.

Montessorischool
Pallaesstraat

Montessorischool Wittevrouwen is een openbare school. De kern van hun onderwijs is kinderen helpen het zelf te doen. Dit doen ze door kinderen uit te dagen en te stimuleren, vanuit vertrouwen in de eigenheid van elk kind. ‘Allemaal anders, samen staan we sterk!’

Nieuwe Regentesseschool

De Nieuwe Regentesseschool is een creatieve vernieuwingsschool. Ze geven onderwijs aan de hand van de ideeën van Célestin Freinet.

OBS de Koekoek

De Koekoek is een openbare basisschool. Op de Koekoek krijg je de ruimte om te ontdekken wie je bent, waar je voor staat en waar je nog verder in wilt groeien. Centraal staan de waarden eigenheid, veiligheid en verbinding.

OBS Tuindorp

OBS Tuindorp is een openbare basisschool waar de nadruk ligt op samen leren en werken, jezelf zijn en in beweging blijven met een groei-mindset.

Odyssee

Basisschool De Odyssee is een reguliere basisschool. Zij zien leren als een grote ontdekkingsreis. De kernwaarden zijn: plezier, structuur, samenwerken, verantwoordelijkheid en een blik op de toekomst.

Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

ODBS Pieterskerkhof is een kleinschalige Daltonschool. De nadruk ligt op keuzevrijheid, samenwerken met anderen en ontwikkeling van zelfstandigheid. Daltononderwijs is geen methode, systeem, maar een beïnvloeding.

Paulusschool

De Paulusschool is een katholieke basisschool. Ze vinden het belangrijk dat hun leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen en daarmee goed zicht krijgen op hun talenten en leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. De speerpunten die centraal staan zijn: uitdagend onderwijs, een sterk pedagogisch klimaat, aandacht voor cultuur en een lerende organisatie.

Regenboog Wevelaan

Basisschool De Regenboog is een reguliere basisschool. Hun missie is kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Waarden als samen, vieren, leren en spelen staan centraal.

Vrije school

De Vrije School werkt vanuit de vrijeschoolpedagogie en verbindt zich met het leerplan van Rudolf Steiner. Zij geloven dat ieder mens in de wereld wordt geboren met een levensbestemming en dat dit begint met een ontwikkeling van geest, ziel en lichaam.

Pijlstaart (di + do)

De Pijlstaart is een katholieke basisschool. Voorop staan de kernwaarden plezier, aandacht, ruimte en vernieuwing en de gedachte ‘In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen’.

Montessorischool
Schoolstraat

Montessorischool Wittevrouwen is een openbare school. De kern van hun onderwijs is kinderen helpen het zelf te doen. Dit doen ze door kinderen uit te dagen en te stimuleren, vanuit vertrouwen in de eigenheid van elk kind. ‘Allemaal anders, samen staan we sterk!’

OBS Voordorp (ma + di)

OBS Voordorp is een school met een fijne sfeer, waar iedereen welkom is en er veel aandacht is voor kunst en cultuur. Er wordt gewerkt in projecten waardoor er veel samenhang is in wat kinderen leren. Hierdoor krijgt het leren betekenis en onthouden kinderen de stof beter. Zij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat je mag zijn wie je bent, maar altijd in relatie tot de ander.

Vrije school Maliebaan

De Vrije School werkt vanuit de vrijeschoolpedagogie en verbindt zich met het leerplan van Rudolf Steiner. Zij geloven dat ieder mens in de wereld wordt geboren met een levensbestemming en dat dit begint met een ontwikkeling van geest, ziel en lichaam.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: