OBS de Koekoek

OBS de Koekoek

Informatie

Adres

Koekoeksplein 1 A
3514TT Utrecht
030-2719672
www.obsdekoekoek.nl

Schooltijden

Groep Start Einde
Groep 1 en 2 8.15 – 8.20 14.55
Groep 3 t/m 8 8.20 – 8.30 15.00

Verzamelplek CursusBSO:

De kleuters worden bij hun leerkracht opgehaald. Daarna loopt de haler naar de verzamelplek voor de oudere kinderen. De verzamelplek is in de centrale hal op de treden bij de directeur en conciërge. Wij vragen de oudere kinderen ZO SNEL MOGELIJK naar de Verzamelplek te komen.

Tijd van vertrekken

Uiterlijke vertrektijd van school is 15.10 uur

Halers

Maandag Dinsdag Donderdag
Chauffeur van Connexxion Chauffeur van Connexxion Chauffeur van Connexxion
…. …. Alex

Methode van vervoer:

Connexxion taxibusje. Er kunnen geen fietsen mee! Dit vervoer valt niet onder onze verantwoordelijkheid, maar wordt wel met ons afgestemd. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht op uw factuur, maar zijn inbegrepen in het maandbedrag.

Haler Alex

Wordt uw kind door haler Alex meegenomen naar de locatie Griftpark? Dat gaat per fiets. Graag dus de fiets meegeven

Extra Informatie

Extra informatie over OBS de Koekoek  

De Koekoek is een openbare basisschool waar we graag kinderen ophalen omdat de waarden van de school voor een groot deel overeenkomen met die van ons. 

Kinderen leren er functioneren in een gemeenschap en daarbinnen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen aandeel. De school leert ze actief om conflicten op te lossen door besluiten gezamenlijk te nemen. Kinderen van deze school nemen altijd actief deel aan onze cursussen en hebben een positieve instelling. 

Vreedzame school 

Op de koekoek hanteren ze de werkwijze van de vreedzame school. Dit is een middel om de ontwikkeling van sociale competentie en democratisch burgerschap vorm te geven. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Hiermee willen we bereiken dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de sfeer in de school en in de klas. 

Extra aanbod 

De school biedt naast hun reguliere aanbod ook nog extra aanbod. Wanneer leerlingen meer uitdaging nodig hebben kunnen ze de volgende activiteiten doen:  

  • Mindopdrachten (groep 1 en 2) 
  • filosofie (vanaf groep 3)  
  • Spaans (vanaf groep 5) 
  • Somplextra (wiskundige projecten vanaf groep 6), 
  • Acadin (electronische leeromgeving met uitdagende opdrachten) 
  • Journalen (project om zicht te krijgen op eigen leerstijl) 

Koekoekskoor 
Het koekoekskoor is een koor voor kinderen die zingen leuk vinden. Kinderen van alle basisscholen mogen meedoen met dit koor, maar in het koor zitten voornamelijk kinderen van de Koekoekschool. Met het koor treden ze ook op. 

 

 

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: