Missie en visie

Missie en visie CursusBSO

Het heeft een tijd geduurd voor we onze missie en visie op papier hadden. Wij zijn altijd uitgegaan van talentontwikkeling, maar wij weten nu dat we veel meer doen dan dat! Wij zijn bij de opvang ook bezig met de opvoeding en overall ontwikkeling van de kinderen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ieder kind gezien wordt, maar ook dat er oog is voor elkaar. Dat we rekening houden met de bijzonderheden, behoeften en sterke en zwakke kanten van het kind als individu, maar ook van de groep. Dat leidt tot de volgende Missie en visie en de manier waarop wij dit uitwerken.

Missie

Zelfstandige en zelfbewuste kinderen die hun verantwoordelijkheid durven nemen als onderdeel van de samenleving.

Visie

Wij doen dit door kinderen te leren samenwerken en samendoen. Te vragen om eigen inbreng en sturing van hun eigen wensen en behoeften. Maar ook door hen te wijzen op de consequenties van hun gedrag voor anderen en hun omgeving.

Hoe gaat dit dan in de Praktijk?

Dit doen wij door cursussen aan te bieden, waaruit kinderen een keuze kunnen maken. Bij de cursus wordt er in groepen samengewerkt en worden kinderen begeleid in het maken van keuzes en afstemmen van hun gedrag op elkaar.  Uiteraard gebeurt dit ook tijdens de opvangtijd voor en na de cursussen. Welke normen en waarden hoor hier dan bij?
– Verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor elkaar en de groep als geheel
– Eerlijk zijn
– Voor elkaar opkomen
– Oog hebben voor de verlangens en behoeften en wensen van een ander

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: