Plaatsing

Plaatsingsbeleid CursusBSO

Bij de CursusBSO zijn er 3 startmomenten:

 • Per direct
 • Aan het begin van het schooljaar
 • Rond eind januari

Plaatsing per direct

Uw kind kan per direct geplaatst worden, mits dit niet binnen 8 weken voor het einde van een cursusperiode is en als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er zitten nog geen 10 kinderen in de gewenste cursus (10 = vol)
 • Het betreft de juiste leeftijdscategorie
 • Vervoer van school kan geregeld worden

N.B. De komst van een nieuw kind binnen 8 weken voor het einde van een cursusperiode zou het groeps- en creatief proces teveel verstoren. Om te kijken of aan alle voorwaarden voldaan kan worden, neemt u voor directe plaatsing bij voorkeur contact op via mail of telefoon. Plaatsing aan het begin van het schooljaar of rond eind januari. Wilt u de plaatsing pas later in laten gaan, dan kunt u uw kind alvast aanmelden, of uw kind laten plaatsen op de geïnteresseerdenlijst. Deze ouders sturen wij ongeveer 1x per 2 maanden een bericht. 2x per jaar plannen wij de nieuwe cursussen in en dan kunnen wij ook nieuwe kinderen plaatsen. De ouders op de geïnteresseerdenlijst worden hierover het eersten geïnformeerd. Wij delen dan als eersten de al deelnemende kinderen in. Daarna volgen de nieuwe aanmeldingen, in principe op volgorde van binnenkomst. Wel wordt er hierbij gekeken naar opgegeven voorkeuren voor dag en cursus en naar de beschikbaarheid van vervoer. Half december doen wij dit voor de cursussen die starten eind januari en eind juni/begin juli voor de cursussen die starten na de zomervakantie. Een aantal weken vóór de indeling organiseren wij kijkmiddagen op al onze locaties. In de weken daarna kunnen zowel de reeds deelnemende kinderen als de nieuwe kinderen 3 voorkeuren kenbaar maken (dit gaat allemaal via de mail). Op basis van deze informatie gaan wij indelen en plaatsen. Eind december en begin juli wordt de indeling definitief, daarvan sturen wij iedereen zo snel mogelijk bericht. Bij een totaal van 8 aanmeldingen wordt een nieuwe cursus gestart.

Voorbeelden

 1. U geeft uw kindje op voor een 4,5 jarigen cursus op de donderdag. Deze cursus zit momenteel vol, maar er hebben zich al wel meer kindjes voor deze cursus aangemeld. Op het moment dat wij 8 kindjes hebben, informeren wij bij de ouders of er interesse is om per direct zo’n groep te starten.
 2. U geeft uw kindje van 3 op voor de 4,5 jarigen cursus en u wilt graag starten als het 4 wordt, bijvoorbeeld in maart. Als u voldoet aan de voorwaarden genoemd bij directe plaatsing, heeft u 2 keuzes:
  • U betaalt vanaf het begin van de betreffende periode, uw kind heeft dan een gegarandeerde plaats bij de CursusBSO, maar start pas in maart
  • U neemt het risico dat de cursus/dag vol is, wacht tot maart en kijkt dan of directe plaatsing mogelijk is.
 3. U heeft voor uw kind van 7 jaar drie voorkeuren opgegeven, muziek, toneel en dans. Al deze cursussen worden op de dag van uw voorkeur niet gegeven. De CursusBSO gaat dan met u in overleg over eventueel een andere dag, of een
  andere cursus.

Als uw kind eenmaal geplaatst is bij de CursusBSO, dan is zijn plek gegarandeerd gedurende de hele basisschooltijd. De bijbehorende cursus wordt bij elke volgende cursusperiode opnieuw geregeld.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: