Veelgestelde vragen

Is de CursusBSO bedoeld voor opvang op bijvoorbeeld drie dagen in de week?

Wij zien onszelf als aanvulling op de reguliere vormen van buitenschoolse opvang. In het belang van het kind, dat ook de vrijheid moet hebben zijn eigen tijd in te delen en lekker zijn eigen gang te gaan, is het niet onze bedoeling dat een kind vaker dan 2x in de week bij ons een cursus volgt.

Kan ik zelf kiezen voor een locatie van de opvang van mijn kind?

U kunt niet zelf kiezen voor een locatie. De cursus is leidend. Bij een sportcursus is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een goeie sportzaal is, en bij een danscursus dat er een lokaal is met een spiegel. Dat kan betekenen dat u uw kind moet ophalen op een plek die wat langer reizen kost, of dat u uw 2 kinderen op verschillende plekken moet ophalen. Dit kan elk half jaar weer veranderen omdat dan het cursusaanbod verandert. Onze ervaring is dat ouders hier wel snel aan wennen en het ook leuk vinden om de verschillende locaties te leren kennen.

Wat als mijn kind na een half jaar door wil met een cursus?

Sommige cursussen worden keer op keer aangeboden, andere cursussen worden een beetje aangepast, en andere cursussen worden, bijvoorbeeld bij weinig animo, na een half jaar niet meer aangeboden. Vaak bieden we dan binnen dezelfde discipline een andere cursus aan.

Wat als mijn kind de cursus niet leuk vindt?

In principe is het de bedoeling dat de kinderen een cursusperiode van ongeveer 20 weken volmaken. Na de kerstvakantie is er een mogelijkheid om van cursus te wisselen of te stoppen. Als uw kind tussentijds wil wisselen, kan dit alleen als er bij de gewenste cursus nog plekken vrij zijn en de docent dit geen probleem vindt. Mocht een wissel door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan gaan wij met u in overleg.

Kan ik tussentijds opzeggen, bijvoorbeeld omdat ik een andere opvangmogelijkheid heb gevonden?

De CursusBSO biedt een programma aan waarbij kinderen een cursus volgen van 20 weken. Opzeggen tijdens deze 20 weken heeft consequenties voor de groepsdynamiek en lesinhoud. Daarnaast wordt in de planning rekening gehouden met aantallen kinderen, waardoor een cursus financieel gerealiseerd worden. Om die reden hebben wij afwijkende opzegtijden, en kan er per half jaar worden opgezegd. Let hierbij wel op de data van opzeggen.

Welke momenten of data moet ik in de gaten houden?

Er zijn vershillende momenten in het jaar waar u rekening mee kunt houden.
Elke cursus wordt afgesloten met een presentatie die bij de cursus past. Het is ontzettend leuk als u als ouder kunt zien wat uw kind heeft geleerd tijdens de cursus. Vaak vindt dit plaats in de voorlaatste week van de periode, maar definitieve data worden altijd gecommuniceerd.

Omdat onze opzeggingstermijn afwijkend is, is het belangrijk deze data goed te noteren. Ook als u van 2 dagen naar 1 dag opvang gaat, zien wij dit als een vorm van opzeggen en houden wij de opzegtermijn aan.

Ruim voor de start van een nieuwe cursusperiode wordt het nieuwe aanbod gecommuniceerd. Dan kunt u de voorkeuren van uw kind doorgeven voor de nieuwe periode. Deze deadline vindt vaak plaats in de laatse week voor de kerstvakantie en een paar weken voor de zomervakantie. Het is belangrijk dit op tijd te doen, zodat we snel weten of een cursus kan doorgaan.

Wat gebeurt er in de vakanties?

Wij garanderen het cursusaanbod voor het hele schooljaar, voor 40 lesweken. Vakantieopvang en opvang op studiedagen kan ook gegarandeerd worden door middel van onze eigen vakantieopvang. Kijk hier voor meer informatie over deze vakantieopvang. Losse opvang voor studiedagen en vakantie-maandagen kunt u bij andere BSO’s, bijvoorbeeld bij Ludens zelf regelen via Ludens. Per 3 februari bieden wij ook een totaalpakket aan. Meer informatie hierover volgt.

Wat is jullie pedagogisch beleid?

Ons uitgebreide pedagogisch beleid staat hier beschreven.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: