Veelgestelde vragen

1. Wat als mijn kind de cursus niet leuk vindt?

In principe is het de bedoeling dat de kinderen een cursusperiode van ongeveer 20 weken volmaken. Na de kerstvakantie is er een mogelijkheid om van cursus te wisselen of te stoppen. Als uw kind tussentijds wil wisselen, kan dit alleen als er bij de gewenste cursus nog plekken vrij zijn en de docent dit geen probleem vindt. Mocht een wissel door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan gaan wij met u in overleg.

2. Is de CursusBSO bedoeld voor opvang op bijvoorbeeld drie dagen in de week?

Wij zien onszelf als aanvulling op de reguliere vormen van buitenschoolse opvang. In het belang van het kind, dat ook de vrijheid moet hebben zijn eigen tijd in te delen en lekker zijn eigen gang te gaan, is het niet onze bedoeling dat een kind vaker dan 2x in de week bij ons een cursus volgt.