DenkLAB

DenkLAB: Laboratorium voor denkers; experimenteren en spelen met ideeën

Kunnen robots denken? Wat is een goede vriend? Mag je nooit liegen? Kunnen dieren praten? Waar was je voor je geboren werd? Hebben we regels nodig? Wat is geluk? Hoe bepalen we wat mooi is? Wie ben ik? Zijn mensen de baas over dieren? Is er verschil tussen jongens en meisjes?

Op sommige vragen bestaat er niet één goed antwoord. Geen antwoord wat de juf of meester weet of dat je kan opzoeken in een boek of op internet. Kom er achter wat jij zelf denkt, en kom er achter dat iemand anders misschien wel heel anders denkt dan jij!

Door spel, verhalen, toneelstukjes en creatief bezig zijn met onze handen onderzoeken we iets: bijvoorbeeld vriendschap, natuur, kunst, (on)eerlijkheid, echt/onecht (waarheid).
Jullie zijn de denkers en de experts in deze cursus (niet de juf!) en dus mogen jullie ook zelf vragen bedenken. We gaan onderzoeken waar jullie nieuwsgierig naar zijn!
Dus heb jij vragen waar je vader, moeder, Google, de bibliotheek, de wetenschappers het antwoord ook niet op hebben? Mooi!

Een ding is zeker: Je wordt een echte wijsneus met deze cursus!

Hoe ziet een les eruit?

Er is iedere les veel afwisseling tussen doen, denken en dialoog (dat betekent: gesprek).
Het kan zijn wat we samen een schilderij gaan maken en dan gaan onderzoeken: Is dit kunst? Waarom wel of waarom niet? Hoe bepalen we eigenlijk wat ‘mooi’ is? Wanneer is iets een kunstwerk? Is alles in het museum kunst? Wie bepaalt dat?
We gaan vaak in gesprek met elkaar. Iedereen mag dan zeggen wat hij of zij denkt en waarom. Je hoeft het antwoord niet te weten, het gaat er om dat we nieuwsgierig worden. Soms ga je nadenken door iets te schrijven of te tekenen, of te luisteren naar een verhaal. Soms denken we met zijn allen en soms in kleine groepjes of alleen.

We gaan met verschillende brillen naar de wereld kijken, ondersteboven en binnenstebuiten denken.
Kun je het ook eens bekijken alsof je een buitenaards wezen bent dat nog nooit op Aarde is geweest? Kun je het eens bekijken door de ogen van de koning?

Doel van de cursus

  • Verwonderen.
  • Nadenken over vragen waar geen (goed) antwoord op bestaat (filosoferen).
  • Het ontdekken en verwoorden wat je zelf denkt, wat jouw mening is.
  • Samen onderzoeken van meningen en argumenten (waarom je denkt wat je denkt).
  • Luisteren naar anderen.
  • Ontwikkelen van een nieuwsgierige, open, onderzoekende houding.
  • Creatief en kritisch denken.
  • Taalvaardigheid  en zelfvertrouwen verder ontwikkelen.

Docent

Meer informatie over de docent, Chris Groeneveld, kun je vinden op de docentenpagina.

Locatie

Na de planning wordt de locatie voor deze cursus bekendgemaakt. Een uitgebreide beschrijving van alle locaties, vind je onder locaties.

Kosten

Kijk hier voor de kosten.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: